FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

/Files/images/річний план.jpg

Інформація про Попельнастівський заклад дошкільної освіти «Капітошка»

Попельнастівський заклад дошкільної освіти «Капітошка» знаходиться за адресою: 28062, с.Попельнасте, вулиця Соборна 9-а, Олександрійськогорайону,Кіровоградської області.

Засновано заклад 30.08.2010року.

Власник ЗДО «Капітошка»: Попельнастівська сільська рада.

Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 1
3. Тривалість роботи закладу 10,5годин
4. Кількість вихованців 20
5. Кількість працівників усього: 10
Пед..колектив: 3
директор
вихователь
музичний керівник
Обслуговуючий персонал 7

Заклад дошкільної освіти «Капітошка» має статус закладу загального розвитку. План з освітньо-виховної роботи складається з інваріативної частини, яка сформована на державному рівні,забезпечує компетентність дитини згідно з вимогами програми «Українське дошкілля», «Впевнений старт», Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

Напрямок роботи дошкільного закладу літературно-мовленнєвий.

- Форми організації – колективна, індивідуальна.

- Типи занять: групові,фронтальні,індивідуальні, індивідуально – групові.

Тривалість занять відповідає вимогам програм «Українське дошкілля», та «Впевнений старт». Тривалість одного заняття – 15 – 25 хвилин.

Зміст

I. 1.1Аналіз освітньо-виховної роботи ЗДО «Капітошка» за 2020-2021 навчальний рік

ІІ. Завдання на 2021-2022 навчальний рік

IIІ. Методична робота з кадрами

3.1.Педради

3.2.Підвищення педагогічної майстерності

3.3.Консультації для вихователя.

3.4. Удосконалення професійної творчості.

3.5.Самоосвіта педагогів.

3.6. Відкриті покази різних видів діяльності.

3.7.Впровадження інноваційних технологій.

IV. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей.

V. Організаційно- педагогічна робота.

5.1.Робота з батьками

5.2.Співпраця із школою.

5.3.Виставки дитячих робіт.

5.4.Робота з дітьми,які не відвідують ЗДО.

5.5. Загальні заходи для дітей.

VІ. Робота методичного кабінету.

6.1.Оснащення методичного кабінету.

6.3.Оснащення педагогічного процесу у групі.

VIІ. Адміністративно-господарська діяльність.

7.1.Виробничі наради.

7.2.фінансово-господарська діяльність.

7.3.Загальні збори колективу.

7.4.Виробничі наради.

7.5.Інструктажі.

7.6.Охорона життя і здоров'я учасників освітнього процесу.

VIIІ. Додатки

1.План медичної роботи.

2.Свята та розваги.

3.План роботи з БЖ здобувачів освіти.

4.Фізкультурно – оздоровча робота.

5. План роботи на оздоровчий період.

6.План занять з музичного виховання.

7.Перспективне планування бесід з БЖ.

8.План роботи з ЗЗСО – І-ІІІ ст.

I. Аналіз освітньо-виховної роботи ЗДО «Капітошка» за 2020-2021 навчальний рік

Аналізуючи роботу закладу дошкільної освіти за минулий 2020-2021 навчальний рік, слід відмітити, що в дитячому садку створені необхідні умови для охорони життя та зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінного всебічного розвитку. Дошкільна установа «Капітошка» здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Національної доктрини розвитку освіти, Статуту закладу, Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програми «Впевнений старт» .

Протягом звітного періоду у дошкільному закладі функціонувала одна різновікова група,розрахована для дітей від 3 до 6років.

Станом на 1 вересня 2020 року в ЗДО «Капітошка» налічувалося 17 дітей, на березень 2021 - 18 дітей, на червень – 12 дітей.

Садочок має власну емблему,гімн,сайт.

У дошкільному навчальному закладі функціонують:

- кабінет директора;

- роздягальна кімната;

- ігрова;

- багатомодульна кімната;

- спальня;

- роздаткова;

- дві туалетні кімнати;

- пральня;

- харчоблок.

Всі кабінети обладнані достатньою кількістю необхідного матеріалу відповідно до свого призначення.Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання закладів дошкільної освіти.

В 2021 році було переєстровано назву закладу із зміною Сатуту,зроблено поточний ремонт закладу, пофабовано і відремонтовано ігровий та спортивний майданчики, обладнано місце для побутових відходів, придбано канцелярію та деззасоби.

Колектив закладу освіти приділяє значну увагу естетичному оформленню групових приміщень.Велика увага приділяється благоустрою території дитячого садка.

Протягом 2020-2021 навчального року висаджено багато однорічних рослин,квітів,

Відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04.10.2007 р. №1/9-583 протягом навчального року в дитячому садку здійснювався соціально-педагогічний патронат . Під соціально-педагогічним патронатом перебували 4 дитини 4-го віку та 2 дітей 5-го віку.З родинами проводилася методична, консультативна робота, за потребою педагоги відвідували дошкільників вдома. Педагогічний колектив продовжував проводити роз’яснювальну роботу серед батьків, громадськості щодо необхідності здобуття дітьми дошкільної освіти та можливості отримання її в різноманітних організаційних формах:

-соціально – педагогічний патронат;

-консультації;

-день відкритих дверей.

З метою подальшого впровадження програми «Українське дошкілля» в закладі освіти в 2020-2021 н.р. були розроблені заходи щодо подальшого вивчення нової редакції програми «Українське дошкілля» в роботі дитячого садка. У річному плані роботи ЗДО були передбачені різні дієві форми роботи з педагогічними кадрами: консультації, самоосвіта, семінари. Педагогічний колектив постійно підвищує свою професійну майстерність – бере участь в онлайн курсах, семінарах,вебінарах, отримавши при цьому сертифікати.

Педпрацівники ЗДО продовжували роботу по створенню відповідного розвивального середовища в дитячому садку, значно поповнили кількість іграшок, розвивальних ігор, демонстраційних та роздаткових матеріалів, художньої та методичної літератури для реалізації основних завдань програми «Впевнений старт» та «Українське дошкілля».

У 2020-2021 н.р. педколектив закладу освіти продовжував приділяти значну увагу питанню соціалізації дошкільників ,патріотичному вихованню, були проведені заходи до Дня незалежності, Дня конституції.

З цією метою для педперсоналу постійно проводились консультації:

- Як методично правильно організувати самостійну організацію дошкільника;

- Предметна діяльність- як засіб спілкування з дитиною;

- Формування пізнавального розвитку дошкільників;

- Трудове виховання в ЗДО.

Вихователь Безрукава А.В, постійно спрямовує свої зусилля на створення сприятливих умов для здійснення дошкільниками свого буття, заохочує творчу активність дітей у специфічних для цього віку видах діяльності: сюжетно-відображувальній грі, спілкуванні з дорослими та однолітками, предметній діяльності. Завдяки творчому, неформальному підходу до своєї справи педагог створила таке розвивальне середовище, яке максимально забезпечує умови для того, щоб малюки набували тут навичок практичного життя, збагачували свій індивідуальний досвід.

Вихователь А.Безрукава. разом з дітьми працювали в гуртку з ручної праці «Майстерня умільців»,де діти працювали з природним матеріалом, папером, пластиліном, тканиною. Всі матеріали зафіксовані і знаходяться в фотоархіві. Планування освітньої роботи з вихованцями вихователь здійснює за програмою «Українське дошкілля», «Впевнений старт».

Аналізуючи характер взаємин вихователя Безрукавої А.В., з дітьми, можна зробити висновок, що в групі створено доброзичливу, емоційну атмосферу. Враховуючи те, що мислення малюків третього року життя є наочно-дійовим вихователь на заняттях, у повсякденній діяльності вчить дітей оволодівати діями з предметами, демонструючи спосіб виконання певної дії у супроводі із словесним поясненням, залучає малюків до активної участі у виконанні всіх побутових процесів, вчить використовувати предмети за їх суспільним призначенням,опановуючи при цьому сенсорні навички.

Аналізуючи показові заняття,протягом звітного періоду, спостереження за організацією та проведенням різних режимних моментів, слід відмітити , що вихователь створює необхідні умови для їх проведення. Але під час перевірок також були виявленні недоліки в роботі, проаналізовані,обговорені на нарадах при завідувачеві і зроблені певні висновки. У своїй роботі вихователь надає перевагу комплексним заняттям, практикує проведення нетрадиційних занять,проектній діяльності. Враховуючи. що група є різновіковою, всі заняття проходять в цікавій ігровій формі, що сприяє активізації уваги дітей, підвищенню їх пізнавальної активності.

Аналізуючи спостереження за дітьми, їх відповіді на заняттях, під час проведених з ними бесід, було з’ясовано, що майже всі з них мають необхідний їх віку обсяг знань, вмінь та навичок за всіма сферами життєдіяльності.Але не всі діти володіють досконало мовою, логічно мислять.

Для випускників дошкільного закладу були проведені експрес-тести,де тестувались:

-слухова пам'ять;

-моторика;

-логіка;

-порівняння;

-уява;узагальнення понять;

-увага;

-зорова пам'ять;

-дії за інструкціями.

Експрес- тест показа,що високого рівня розвитку на жаль не має жоден із дітей. Середній рівень розвитку мають троє дітей,та одна дитина має низький рівень розвитку.

У випускників переважає оптимістичне самопочуття, вони розуміють свій емоційний стан, адекватно реагують на різні життєві ситуації. У всіх дітей сформована учбова мотивація.

Цьому сприяла систематична робота з дітьми з формування у них шкільної мотивації, підвищення самооцінки та працездатності, рівня самостійності та самоконтролю; робота з вихователем (консультації, практичні семінари та тренінги), спрямовані на надання конкретних знань та навичок в роботі з дошкільниками по підвищенню мотивації, а також робота з батьками, спрямована на ознайомлення батьків з методами визначення дошкільної зрілості дітей та засобами її формування; обговорення можливих труднощів шкільного навчання та спільний пошук методів їх попередження.

Поряд з тим слід більше приділити увагу при роботі з дітьми старшого дошкільного віку на переказ, відповіді повними реченнями, аналізування почутого чи побаченого.

Згідно з «Положенням про проведення тижнів знань з безпеки життєдіяльності» у Попельнастівському ЗДО «Капітошка» за 2020-2021 навчальний рік було проведено 5 тижнів,з метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи,щодо профілактики травматизму виховання поважного ставлення до безпеки,вироблення навичок з дотримання правил безпеки.

Аналіз проведеної роботи по проведенню тижнів безпеки,показав,що вихователь стала краще і змістовніше проводити тижні безпеки. Використовуються різноманітні форми , засоби і методи по проведенню тижнів.

Дуже змістовні бесіди проводились с дітьми, використовувалась мультимедійна дошка, до кожного тижня була виготовлена папка з матеріалом на задану тему,також колективно дітьми виготовлялась стіннівка.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять разом з батьками:

-«Про безпеку треба знати – про безпеку треба дбати!»;

-« Мудра казка торкається сердець»;

-«Що я знаю,що я вмію»;

Постійно педагогічні працівники займалися самоосвітою: читали періодичну методичну літературу – обговорювали цікаві теми, проводилися консультації,відвідували семінари – практикуми.

Для якісної реалізації головної задачі з удосконалення форм,змісту та методів роботи щодо розвитку творчої,гармонійно-розвиненої особистості дитини,орієнтуючись на концептуальні положення програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», закладі освіти у 2020 – 2021 навчальному році було заплановано та проведено два тематичних вивчення:

-«Вивчення рівня навиків безпеки життєдіяльності у дітей різновікової групи» (жовтень 2020р.).

-« Вивчення системи роботи по патріотичному вихованню в різновіковій групі» (квітень 2021р).

Зміст та матеріали вивчень узагальнені в довідках із зазначенням термінів,відповідальних осіб,питань для перевірки,висновків та зауважень за результатами вивчення,а також за потреби, визначенням коригувальних заходів. Результати вивчень були оголошені на нарадах при завідувачеві:

Від 30.10.2020р, та 30.05.2021р.

У 2020-2021 н.р педколектив дошкільного закладу приділив значну увагу питанню креативного розвитку дошкільників, забезпеченню дотримання педагогічних принципів формування креативності:

- проведено огляд групового приміщення;

- облаштували ігрові осередки(домашня ферма,осередок рукоділля)

- облаштували куточок національної символіки та куточок книги. Результат огляду групового приміщення показало,що в групі створено якісне розвивальне середовище,з достатньою кількістю матеріалів для проведення різних видів дитячої діяльності,креативного розвитку вихованців.

Аналізуючи спостереження за роботою вихователя, можна зробити висновок, що в групі для дітей створено атмосферу творчості. Педагог намагається врахувати індивідуальні інтереси та переваги кожного вихованця, використовуючи довірчі форми спілкування з дітьми. Між вихователем та дошкільниками панують демократичні відносини. У різних видах діяльності педагог стимулює прояви творчої уяви, дотепності, фантазії , працює над створенням атмосфери, що сприяє виникненню нових ідей та думок у дітей.

Вихователь використовує на заняттях, в різних видах діяльності з дітьми, різноманітні педагогічні прийоми, урізноманітнення завдань творчого характеру, вчить дошкільників разом з батьками збирати додаткову інформацію (про події, людей, героїв), знаходити в ній головне і другорядне, перевіряти її достовірність, точність, надійність.

У роботі з дітьми вихователь використовує ігри, творчі завдання з конструювання, ігри-інсценівки, сюжетно-рольові ігри, хвилинки фантазії, дидактичні ігри, вікторини, конкурси тощо.

Ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками забезпечувалася комплексним застосуванням різних засобів фізичного виховання, активізацією рухового режиму, проведенням загартовуючих процедур. Ознайомившись з різними видами нетрадиційного оздоровлення дітей, вихователь запроваджувала в роботі з вихованцями: дихальну гімнастику, вправи для розвитку дрібної моторики рук, для лікування та профілактики плоскостопості, психогімнастику тощо.Створена система оздоровчих та фізкультурних заходів першочерговим ставила завдання щодо формування у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя.

Результати оздоровлення дошкільників в умовах закладу дали позитивні зміни в зміцненні здоров’я вихованців.

Особлива увага під час літнього оздоровлення приділялась загартовуючим заходам:

- ходіння босоніж,по доріжці здоровя;

- прийняття сонячних ванн;

- денний сон при відкритих вікнах;

- обливання теплою водою після денної прогулянки.

Була проведена виховна,фізкультурно- оздоровча та спортивна робота з дітьми.

Медичною сестрою здійснювався контроль за дотриманням раціонального режиму харчування,питного режиму,дотриманням санітарно-гігієнічних правил і норм,антропометричними показниками.

Протягом літнього оздоровлення було збільшено вартість харчування дітей в дошкільному закладі на 10%.

Аналіз рівня фізичного розвитку дітей показав, що середній рівень фізичного розвитку мають 40% дітей, високий – 35%, низький – 25% малюків.

Велика увага на протязі навчального року приділялась співпраці із школою.

З метою підвищення інтересу до навчання в школі протягом року педпрацівники використовували у своїй роботі:

- читання літературних творів;

- бесіди з дошкільниками;

- ознайомлення з правилами поведінки учня;

- творчі ігри.

Обовязково на протязі року при проведенні свят були взаємні відвідування і допомога:

- свято знань 1 вересня;

- тематичні тижні;

- свято осені;

- новорічне свято;

- випускний у садочку.

Свої завдання дошкільний навчальний заклад реалізує у тісній співпраці із сімєю:проведення батьківських зборів,активне залучення батьків до освітнього процесу,участь у проведенні свят та розваг,консультування з питань педагогічної підготовки до виховання дітей.

На протязі року були проведені тематичні батьківські збори:

- «Дитячий садок полюбляє діток!», (адаптація дітей до ЗДО);

- «Чи готова дитина до школи до школи»;

- «Психологічний клімат в сім'і»

- Презентація роботи та дозвілля дошкільників на мультимедійній дошці.

Виконуючи завдання,визначені у річному плані,педагогічний колектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку .навчання та виховання дітей. Заняття було провідною але не єдиною формою навчання дітей.На заняттях було винесено лише основний зміст програми,що продовжили в цільових прогулянках,екскурсіях,іграх,пошуково- дослідницькій діяльності.

Педагоги ЗДО використовували у своїй роботі з дітьми різноманітні виховні,ігрові,психотехнології.

Підбиваючи підсумки навчально – виховного процесу в ЗДО за минулий

2020 – 2021 рік,можна стверджувати,що педагогічний колектив провів значну роботу щодо вдосконалення навчально – виховного процесу.Проте на основі здобутих результатів можна визначити такі недоліки:

- не забезпечена система в роботі вихователя щодо формувань ігрових умінь та навичок дітей,виховання етичних норм поведінки під час колективної гри;

- не організована спільна робота вихователя і музкерівника із удосконалення фізкультурн-оздоровчої роботи через проведення Днів здоров'я,спортивних свят і розваг;

- недостатньо використовувалися ігрові технології,методиТРВЗ,що стимулюють пізнавальну активність,творчість дошкільників;

- не завжди вихователь дотримується методики проведення занять.

- Більше приділяти уваги індивідуальній роботі з дітьми з розвитку мовлення,уваги,памяті. Патріотичному вихованню. Щомісячно на нарадах при завідувачу, обговорювалися питання: «Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період», «Організація харчування» (вересень), «Про дотримання правил ТБ і ППБ на робочих місцях»(грудень), «Про стан організації роботи з батьками»(березень).

Протягом року в методичному кабінеті продовжувалася робота по накопиченню інформаційнонауково-методичних матеріалів, в яких висвітлюється питання впровадження програми «Українське дошкілля», розробці тематичних циклів та їх наочно-дидактичному забезпеченню. Методичний кабінет поповнено навчально-методичною літературою:

програмами для варіативної частини виховання:

- Англійська мова;

- Мудрі шахи;

- Цікаві шашки;

Парціальні програми розвитку:

- Радість творчості;

- Про себе треба знати.про себе треба дбати;

- Грайлик.

Методичними розробками із журналами «Палітра педагога», «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист». Використання інноваційних технологій в роботі з дітьми, створення розвивального середовища, продовжено роботу по добору нового програмно-репертуарного матеріалу з художньої літератури, музичного та образотворчого мистецтва.

Річний план на 2020 -2021 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. Проте в організації освітньо – виховного процесу в 2020-2021 навчальному році залишаються актуальними питання, щодо забезпечення системи роботи з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дітей дошкільного віку, систематизації і поглиблення знань педагогів з питань використання інтегрованих занять в дошкільному закладі, проектної діяльності,гурткової та дослідницько-пошукової роботи.

На часі виникла необхідність систематизувати роботу з патріотичного виховання дошкільників.

Необхідно продовжувати роботу по забезпеченню реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, розробки і впровадження оптимальних технологій виховання та навчання, нових підходів до змісту, пропонованих дошкільникам знань, які включають її особистий, індивідуальний досвід,взаємодії з навколишнім світом та результати попереднього навчання і виховання.

Залишаються проблемними питання організації тісної взаємодії сім'ї та ЗДО в компетентнісному становленні особистості дитини, удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.

ІІ. Завдання на 2021 - 2022 навчальний рік

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти, програмами розвитку дитини дошкільного віку «Впевнений старт» , «Українське дошкілля», та виходячи з аналізу освітньо - виховної і методичної роботи у 2020-2021 навчальному році, враховуючи досягнення й перспективи розвитку педагогічний колектив пріоритетними напрямами освітньої діяльності вважає збереження здоров’я дошкільного віку, актуалізацію питань безпеки життєдіяльності дошкільників, популяризацію обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5-ти річного віку та визначає основні завдання на 2021- 2022 навчальний рік.

1.Удосконалити систему літературно – мовленнєвої діяльності у контексті художньо-мовленнєвого розвитку дошкільників.

2. Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей дошкільного віку в умовах адаптивного карантину, шляхом створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками.

3. Активізувати роботу з патріотичного виховання дошкільників шляхом формування позитивно-ціннісного ставлення до національної культури та традицій рідного краю.

4. Продовжувати роботу з підвищення інформаційної культури педагогів та удосконалення педагогічної компетентності, гуманістичного світогляду, опанування відповідних передових технологій, творчого підходу до дітей з урахуванням індивідуальних особливостей дошкільників.

5. Поглибити роботу з трудового виховання в процесі організованої й самостійної предметно – практичної діяльності дітей, спрямовувати освітній процес на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту дошкільної освіти, чинних програм розвитку дитини.

ІІІ. Методична робота з кадрами

3.1 ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

Термін Тема заходу Порядок денний Форма обговорення Відповідальний Відмітка про виконання
І серпень 1.Виконання рішень попередньої педради. 2.Аналіз роботи педколективу за минулий 2020-2021н.р. 3.Затвердження річного плану роботи закладу на 2021-2022 н.р. 4.Обговорення інструктивно-методичного листа МОН України від 10.08.2021р.№1/9-406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021-2022 навчальному році». 5.Завдання навчально-виховної роботи на 2021 -2022 н.р. аналіз аналіз затвердження обговорення Директор вихователь музкерівник
ІІ травень Про підсумки роботи за 2021-2022 навчальний рік. 1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради. 2.Аналіз виконання завдань річного плану. 3.Аналіз рівня засвоєння дітьми знань умінь і навичок у 2021-2022н.р. 4.Обговорення пріоритетних завдань роботи ЗДО на 2022-2023 навчальний рік. доповідь обговорення аналіз інформація обговорення директор вихователь муз.керівник

3.2.ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

ЗМІСТ РОБОТИ Форма роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності, адаптації до стилю роботи в ЗДО здійснювати індивідуальне консультування вихователя консультування упродовж року директор
2. З метою підвищення професійної майстерності провести консультації: - вимоги до якості мовлення педагога дошкільного закладу; - педагогічне регулювання виховної ситуації; - методики загартування в умовах дитсадка. консультування вересень грудень березень директор
3. Організувати роботу у напрямках: методичні рекомендації щодо планування освітнього процесу за програмою «Дитина» -показ організації різних видів ігрової діяльності; -організація роботи з батьками; -показ занять за потребою вихователя; -перегляд оздоровчих заходів. наставництво вересень - листопад січень лютий березень квітень

3.3.КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ПЕДАГОГА

ЗМІСТ РОБОТИ Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. Як безболісно адаптувати дитину до дошкільного закладу. вересень директор
2. Як навчати дітей правилам дорожнього руху. вересень директор
3. Організація занять у закладі освіти під час карантину жовтень директор
4. Ігрова діяльність листопад директор
5. Секрети спостереження грудень директор
6. Що спочатку – знання чи діяльність? січень директор
7. Квест технології лютий директор
8. Як легко навчити математики березень директор
9. Тематичний проєкт березень директор
10. Природа очима маленьких інженерів березень директор
11. Інноваційні технології евітень директор
12. Емоційна саморегуляція педагога травень директор
13. ЗДО – початкова школа: перезавантаження?! травень директор

3.4.УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ

Мета: поглибити знання педагогів про особливості цілісного розвитку дитини, як особистості за Базовим компонентом дошкільної освіти, формування її психофізичного потенціалу в умовах реалізації завдань програми «Українське дошкілля». Сформувати бачення та усвідомлення педагогами власних пріоритетних цінностей, підвищити життєвий тонус шляхом формування позитивного мислення. Сприяти розвитку професійної майстерності.

Тема заходу Форма проведення Термін Відповідальний Відмітка про виконання
І. Психофізичний розвиток дитини за програмою «Українське дошкілля». 1.Групова взаємодія. 2.«Мої очікування». 3.«Що ми розуміємо під поняттям «психофізичний розвиток?». 4.«Якими словами можна підтримати дитину?». 5.«Яка дитина є психічно здоровою?». 6.Тест «Острів» 7.Релаксація. 8.Вправа «Чарівний мішечок». 9.Прощання. Побажання. вправа групове обговорення робота в парах робота у групі рефлексія березень директор

3.5.САМООСВІТА ПЕДАГОГІВ

ЗМІСТ РОБОТИ Форма роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
2 Обговорення новинок методичної літератури та матеріалів періодичних видань. круглий стіл 1-й вівторок місяця директор
3. Відвідування в інших садочках району : 1. Прогулянок. 2. Режимних моментів. 3. Організація трудової діяльності. 4. Cпільна діяльність вихователя і дітей з ознайомлення з природою і фізичного розвитку. 5. Свята та розваги. 6. Самостійна діяльність дітей. протягом року Вихователь директор
4. З метою надання методичної допомоги систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів: - - Сучасні підходи до організації методичної роботи з педкадрами. - Розвиток інтелектуальних здібностей дітей під час проведення логіко - математичних завдань, ігор. - Розкриття творчого потенціалу дітей в процесі образотворчої діяльності. - Роль гри у становленні особистості дитини. - Нетрадиційні підходи в організації фізкультурно-оздоровчої роботи. - Оптимізація пізнавальної діяльності дітей середнього віку. - Виховання самостійності у дітей середнього та старшого дошкільного віку. - Збагачення емоційного життя та соціальної поведінки у дітей молодшого віку. - Емоційний розвиток дитини . - Роль усної і народної творчості у вихованні дошкільнят. - Розвиток здібностей дітей у процесі: -танцювально-ритмічної діяльності. - Виховання у дошкільнят любові до природи за спадщиною В. Сухомлинського. - Формування мовленнєвої компетентності дошкільника. - Виховання людяності у дошкільнят. - Сенсорний розвиток дітей раннього віку. Протягом року директор вихователь
1. 2. Проблема над якою працюють педагоги Олійник А.Л. «Театралізовані ігри.як засіб формування творчих здібностей дітей дошкільного віку» Безрукава А.В. «Експериментально-дослідницька діяльність, як чинник пізнавального розвитку дошкільників»

3.7. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітка про виконання
1 Впроваджувати в практику роботи з дітьми національний та міжнародний досвід з різних аспектів виховання, розвитку та навчання дітей, пропаганди та прищеплення норм здорового способу життя, патріотичного, правового та екологічного виховання. постійно директор, вихователь
Впроваджувати інноваційні технології: - методика використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям. Т. Ткаченко; - методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання. Л.Шульга - технологія фізичного виховання дітей М.М.Єфименко. - використання спадщини досвіду В.О. Сухомлинського у навчально-виховному процесі постійно директор, вихователь

V. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

№ п/п Зміст роботи Термін проведення відповідальний примітка
1. Укомплектувати групу, забезпечити ЗДО необхідними матеріалами, посібниками для здійснення навчально - виховного процесу, здорового способу життя дітей в ЗДО. вересень директор
2. Доповнювати куточок самостійної художньої діяльності в групі дитячою літературою, дидактичними іграми. до жовтня директор вихователь
3. Організувати виставку дитячих робіт для батьків «Ходить гарбуз по городу!». жовтень директор вихователь музкерівник
4. Поповнити в групі ігрове розвивальне середовище. до січня директор
5. Систематично поповнювати інформаційними матеріалами куточок для батьків. протягом року директор вихователь
6. Організувати впровадження в роботу педагогів інноваційних технологій та передового досвіду директор вихователь

ІV ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

№ п/п Зміст роботи Термін провед. Форми пров. підсумків Відповід. примітка
1. 4.1.Комплексний контроль Стан навчально – виховного процесу у підгрупі 4го року життя. лютий довідка наказ директор вихователь
1. 2. 4.2.Тематичне вивчення Вивчення стану роботи дітей пятого року мовленнєвого спілкування щодо відповідності програмовим вимогам Вивчення системи роботи з природнього довкілля в різновіковій групі. Жовтень квітень довідка наказ довідка наказ директор вихователь
1. 2. 3. 4. Попереджувальний контроль Виконання інструкції з охорони життя і здоров'я дітей Стан ведення журналу відвідування Готовність вихователя до освітнього процесу Організація та проведення прогулянки Січень Березень Серпень протягом року протягом року березень Інформація до наради директор директор
1. 2. Оперативно-наглядовий контроль Стан дотримання санітарно-гігієнічних вимог приміщень по карантинним вимогам Стан виконання норм харчування дітей постійно 1р.в квартал Інформ.на нараді Інформ. На нараді директор

5.1.Робота з батьками

ЗМІСТ РОБОТИ Термін проведення Відповідальний примітка
1. 2. 3. 4. Загальні батьківські збори 1.1.Спільна робота дошкільного закладу та сім'ї щодо вирішення навчально – виховних та адміністративно – господарських завдань. 1.2.Формування нового складу батьківського комітету. 1.3.Готовність старших дошкільників до школи. 1.4.Літнє оздоровлення дошкільнят. Групові онлайн батьківські збори. 2.1.«Дитячий садок полюбляє діток!»: 2.2.Знайомство батьків з педколективом та сім'ями; 2.3. Огляд програми розвитку; 2.4. Режим дитини вдома і дитячому садку; РОБОТА З БАТЬКАМИ Анкетування: -«Чого ви очікуєте від дитячого садка цього року? «Психологічний клімат в сім'ї» ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТКИ, ПАПКИ – ПЕРЕСУВКИ: - «Що таке адаптація.Як звикнути до дитячого садка»; - «Увага! Потреби дитини!» - «Щоб дитина була здоровою!»; - «Дошкільник та комп'ютер.Користь та шкода»; - «Портфель знань та емоцій майбутнього школяра»; - «Безпека дитини – понад усе!». Консультації для батьків - Методи корекції девіантної поведінки у дітей дошкільного віку. - Як розвивати партнерські стосунки між дітьми й дорослими в умовах ЗДО - Примхи і впертість дитини ,як з ними впоратися? вересень травень вересень вересень травень протягом року директор вихователь директор вихователь директор вихователь директор Вихователь директор

5.2. Співпраця зі школою.

Зміст роботи Термін виконання відповідальний
І. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Педагогічна робота. Укласти угоду про співпрацю із Попельнастівською ЗЗСО-І-ІІступенів. З метою підвищення інтересу до навчання в школі використовувати у своїй роботі: -читання літературних творів про школу; -бесіди з дошкільниками на тему навчання в школі; -ознайомлення з правилами поведінки учня; -творчі ігри. Екскурсія з дітьми дошкільного віку територією школи. «Особливості роботи з шестирічками в ЗДО та школі.Як полегшити процес адаптації до шкільних умов.» Спільний семінар- практикум «Ознайомлення з програмами,за якими працюють ЗДО та ЗЗСО». Зустріч вчителя початкової школи з батьками вихованців старшої групи на батьківських зборах. Участь школярів у проведенні святкових розваг,свят в ЗДО Узгодження та затвердження плану взаємодії ЗДО та ЗЗСО на новий навчальний рік. вересень протягом року листопад лютий жовтень травень протягом року липень директор директор, вихователь директор, вихователь вихователь, психолог ЗЗСО вчитель поч.класу, директор ЗДО вихователь директор ЗДО директор ЗДО директор ЗДО

5.3.ВИСТАВКИ ДИТЯЧИХ РОБІТ

Зміст роботи Термін проведення Відповідальний Відмітка про виконання
1 «Світлофор – надійний помічник!»(аплікація) вересень вихователь
2. «Літо волошкове промайнуло, осінь золота настала». (виставка робіт з овочів,фруктів) жовтень Вихователь музкерівник
3. «Моє рідне село - Попельнасте!» (малюнки) листопад вихователь
4. «Новорічні фантазії» (вироби з паперу) грудень вихователь
5. «Моя Україна!» (виконання в різних техніках) лютий вихователь
5 «Народні умільці» (колективна робота з глиною) травень вихователь
№/п/п Зміст роботи Термін виконання відповідальний
1. Фізкультурні розваги 1 раз на місяць Вихователь музкерівник
2. Фізкультурні свята 2 рази на рік Вихователь музкерівник
3. Розваги до обрядових народних свят За календарем Вихователь музкерівник
4. День знань 01.09.2022 Вихователь музкерівник
5. Проведення дня здоров'я Останній день кожного місяця Вихователь музкерівник
6. Проводити рухливі ігри,спортивні ігри,ігри-естафети,хороводні ігри,екологічні стежки,спортивні змагання,прогулянки,психогімнастику,пальчикову гімнастику постійно вихователь
7. Свято «Літо волошкове промайнуло,осінь золота настала» жовтень Вихователь музкерівник
8. Провести театралізовану виставу казки (на вибір вихователя) листопад вихователь
9. Розвага «Як Зима з Весною сперечалися і у настроях змагалися» лютий вихователь
10. Свято до 8 Березня березень вихователь
11. Провести спортивне дозвілля «1 червня – день захисту дітей» червень Вихователь музкерівник
12. День Конституції «Наша Україна співуча й чарівна»
13. Взяти участь в концерті до дня села серпень Вихователь Музкерівник завідувач

5.5. Загальні заходи для дітей

VI.РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

6.1 ОСНАЩЕННЯ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

ЗМІСТ РОБОТИ Термін проведення Відповідальний Відмітка про виконання
1. Затвердити розклад занять на 2021-2022 навчальний рік, програму розвитку для дошкільників. серпень директор вихователь
2. Ознайомити педпрацівників з посадовими обовязками ,графіком роботи на 2021-2022 н.р. серпень – травень вихователь. муз.керівник
3. Дібрати дидактичні ігри з екологічного та музичного виховання дітей старшого дошкільного віку. грудень вихователь
4. Придбати засоби для проведення дослідницької діяльності лютий директор вихователь,
5. Організувати роботу щодо створення ігрового розвивального середовища відповідно до вимог освітньої програми «Українське дошкілля» березень директор вихователь
6. Здійснювати постійний контроль за ефективним використанням наявної комп'ютерної, мультимедійної техніки та мережі інтернет. постійно директор
7. Надати допомогу в організації роботи з дітьми за інтересами серпень вересень директор вихователь
8. Консультації,методики проведення занять і режимних моментів постійно директор
9. Добірка сценаріїв для проведення театралізованої діяльності. протягом року Вихователь Муз.керівник

6.2.ОСНАЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ГРУПІ.

ЗМІСТ РОБОТИ Термін проведення Відповідальний Відмітка про виконання
1. Поповнити матеріал з сенсорного виховання дітей вересень директор Вихователь
2. Поповнити матеріалом розвиваючі ігрові зони. вересень директор Вихователь
3. Придбати шумові музичні інструменти. жовтень директор Вихователь
4. Оновити та доповнити атрибути для рухливих ігор. Прот.року директор вихователь
5. Поповнити кабінет посібниками для проведення роботи з обдарованими дітьми (логічні ігри, тести, зошити для самостійної роботи тощо). листопад директор вихователь
6. Виготовити ширми для самостійної театралізованої діяльності дітей. листопад директор вихователь
7. Зробити підбір дидактичних ігорз патріотичного виховання дошкільників. грудень директор вихователь
8. Придбати атрибути для загартовуючих процедур. січень директор вихователь
9. Осучаснити зони для сюжетно-рольових ігор. січень директор вихователь
10. Поповнити групи конструктивно-будівельним матеріалом. лютий директор вихователь
11. Поповнити куточок самостійної художньої діяльності дітей нетрадиційним обладнанням та матеріалом. березень директор вихователь
12. 13. Створити куточок для проведення дослідницької діяльності. Створити практичну зону травень директор вихователь

VII. АДМІНІСТРАТИВНО- ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1.Адміністративно – господарча робота

зміст роботи термін виконання відповідальний відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. Перевірка: - Приміщення топкової; - Міцність кріплень та обладнання споруд на ігровому майданчику; - Маркування електровимикачів та електророзеток. Перегляд особового складу комісій по ЗДО: - Бракеражної; - для проведення та підбиття підсумків Тижнів безпеки; - з перевірки ігрового майданчика,спортивного інвентарю; - з перевірки газового господарства; - з підготовки газового господарства до опалювального сезону. Огляд,підготовка приміщення та території ЗДО на готовність до оздоровчого періоду та до нового навчального року.Поточний ремонт. Обстеження дитячого ігрового майданчика та його фарбування. Придбання фарби на покраску ігрового майданчика. Завіз піску. Придбання і висадження дерев та багаторічних кущів. Придбання навчально-методичного матеріалу,іграшок та ігор, канцтоварів. Придбання обладнання для пошуково-дослідницької діяльності. Контролювати роботу структурних підрозділів. Контролювати санітарний стан приміщень закладу. Скласти графік відпусток на 2022 рік 7.2. Фінансово-господарська діяльність. Контролювати своєчасне ведення та здачу необхідної документації. Провести інвентаризацію,списати непридатне майно Провести тарифікацію працівників серпень2021 травень2022 серпень2021 травень2022 серпень2021 травень травень серпень квітень травень Квітень-липень протягом року постійно постійно січень раз на місяць вересень грудень з 01.09 Комісія ЗДО директор комісія комісія директор директор директор директор директор директор директор директор директор директор

7.3. Загальні збори членів трудового колективу

№ з/п Питання, які обговорювались Термін проведення Відповідальні Відмітка про виконання
1. 1.Ознайомлення учасників освітньо-виховного процесу з нормативними документами, в яких висвітлюються питання охорони життя і здоров’я дітей, пожежної безпеки,безпеки дитини на дорозі, водоймі. 2.Про дотримання інструкцій по охороні життя та здоров’я дітей, забезпечення пожежного захисту в дошкільному закладі. 3. Ознайомлення з наказами, проведення інструктажів. вересень 2021р. директор вихователь
2. 1. Про затвердження графіка відпусток. 2. Дотримання правил з охорони праці,посадових інструкцій. січень директор
3. 1.Дотримання трудової дисципліни і внутрішнього розпорядку. квітень директор
4. 1.Підготовка до літньо- оздоровчого сезону. 2.Підготовка до нового опалювального сезону. 3.Підготовка до нового навчального року травень директор

7.4.Виробничі наради

1. Аналіз проведення літнього оздоровчого періоду 2021 року Стан матеріально-технічного забезпечення дошкільного нав-чального закладу 09.2021р. директор План Аналіз
2. - Аналіз тематичного вивчення - Ведення ділової документації згідно Примірної інструкції з діловодства - Підготовка дошкільного навча-льного закладу до роботи в осінньо-зимовий період - Аналіз виконання норм харчування дітей в ЗДО 10.2021р. директор Аналіз Наказ довідка План
3. -Стан ведення внутрішньосадової документації. - Організація прогулянки. - Використання енергоресурсів, заходи щодо економного використання 11.2021р. директор Інформація наказ Аналіз
4. - Вимоги та стан пожежної безпеки в ЗДО. - Підготовка до Новорічного свята - Стан підготовки вихователя до роботи з дітьми, самоосвіта 04.12.2021р. директор План Заходи Інформація
5. -Виконання інструкції з охорони життя і здоров’я дітей - Виконання постанов СЛ України №4,8.(Ковід 19) -Профілактика грипу та ГРВІ у дітей -Виконання норм харчування в ЗДО 01.2022р. директор План Інформація Аналіз
6. -Аналіз комплексної перевірки - Робота дошкільного навчаль-ного закладу за 2021 рік та завдання на наступний 2022 рік з цивільного захисту - Організація харчування та здійснення контролю за харчуванням дітей у закладі освіти 02.2022р. директор План Аналіз Аналіз
7. - Виконання інструкцій з охорони життя і здоров'я дітей - Стан ведення журналу відвідування. - Стан дотримання санітарно-гігієнічних вимог до утримання приміщень закладу в умовах карантину. 03.2022р. директор Іеформація аналіз
8. Медичний огляд Тиждень пожежної безпеки вихователь медсестра
9.. - Стан ігрового, спортивного обладнання. - Поточні роботи на території закладу. - Аналіз харчування дітей за І кв. -Про закінчення опалювального періоду. .04.2022р. директор комісія Інформація Аналіз акт
10. - Стан фізичного розвитку дітей в дошкільному закладі - Стан загартування дітей дошкільного закладу - Про підготовку дошкільного закладу до роботи в 2021-2022 навчальному році - Підготовка до опалювального періоду 2021-2022 року. - Підготовка до оздоровчого періоду 2021року. 05.2022р. директор медсестра вихователь Аналіз Інформація наказ

7.5. Інструктажі

№ п/п Зміст роботи Термін проведення Відповідальні Відмітка про виконання
1. Опрацювання та вивчення: посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, правил цивільної оборони За графіком директор
2. Проведення інструктажів, навчань та іспитів згідно з графіком За графіком директор
3. Проведення «Тижнів безпеки» За графіком директор
4. Практичне заняття. Надання першої допомоги при нещасних випадках 1р.на квартал директор медсестра
5. Щотижневе проведення педагогічних заходів з формування у дітей умінь та навичок безпеки життєдіяльності щотижня директор медсестра
6. Проведення бесід з дітьми з ОБЖД в умовах карантину.(Ковід 19) постійно директор Вихователь Мед.сестра

7.6.Охорона життя і здоров’я здобувачів освіти

№ п/п Заходи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
I. Заходи щодо попередження травматизму
1. Ознайомити учасників освітньо-виховного процесу з нормативними документами, в яких висвітлюються питання охорони життя і здоров’я дошкільників Протягом року директор ЗДО
2. Здійснювати контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників в умовах карантину. постійно директор ЗДО
3. Своєчасно проводити інструктажі з персоналом з питань охорони життя та здоров’я дітей, дотримання ТБ і ППБ на робочих місцях згідно графіка навчань по ТБ і ПІ,ОП директор ЗДО
4. Провести перевірку на наявність інструкцій по ТБ і ОП на робочих місцях серпень директор ЗДО
5. Перевіряти дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, виконання посадових інструкцій, з ОП постійно директор ЗДО
6. Розглядати питання щодо попередження дитячого травматизму в ЗДО на виробничих нарадах постійно директор ЗДО
7. Проводити практичні навчання працівників з цивільного захисту Згідно плану директор ЗДО
8. Підвищити особисту відповідальність співробітників у період проведення масових заходів Протягом року директор ЗДО
9. Розглядати питання охорони життя та попередження дитячого травматизму під час проведення загальносадових та групових батьківських зборів Протягом року Директор ЗДО
10. Проводити консультації, поповнювати інформаційні листи в куточках для батьків Протягом року Вихователь Безрукава А.В.
11. Обладнати виставку літератури та дидактичних посібників із питань попередження дитячого травматизму Квітень Вихователь Безрукава А.В.
II. Заходи щодо пожежної безпеки
1. Ознайомити учасників освітньо-виховного процесу із Законом України «Про пожежну безпеку» та іншими нормативними документами Вересень директор ЗДО вихователь Безрукава А.В.
2. Організувати навчання учасників освітньо-виховного процесу ЗДО із пожежної безпеки Згідно графіка навчань по ППБ директор ЗДО вихователь Безрукава А.В.
3. Проводити огляд приміщень ЗДО та території щодо дотримання протипожежного режиму Постійно директор ЗДО
4. переглянути план евакуації та порядок оповіщення людей на випадок виникнення пожежі Вересень директор ЗДО
5. Розглядати питання про пожежну безпеку в ЗДО на виробничих нарадах. Систематично директор ЗДО
6. Поповнювати інформацію в куточку пожежної безпеки Систематично Вихователь Безрукава А.В.

Додаток №6

ПЛАН РОБОТИ НА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД 2021р.

Завдання:

1.Створення умов для ефективного оздоровлення дітей влітку шляхом упровадження сучасних здоров'язбережувальних та здоров'яформувальних освітніх технологій.

2.Продовження поглибленої роботи з розвитку у дошкільників позитивного ставлення до духовних цінностей через ознайомлення з літніми народними та календарними святами.

3.Активізація взаємодії з батьками з питань забезпечення психоемоційного комфорту дитини в умовах дошкільного закладу на початку нового навчального року.

ЗАХОДИ Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. І.МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ Консультація «Профілактика гострих шлункових захворювань та отруєнь дітей дошкільного віку влітку». Консультація «Профілактика гельмінтозів у дітей». Консультація «Вплив загартування водою на здоров’я дітей». Консультація «Організація ігрової діяльності на прогулянках влітку». Обговорення та педагогічні читання новинок педагогічної літератури. червень липень червень серпень 1 вівторок місяця завідувач, вихователь мед.сестра мед.сестра вихователь завідувач
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА Перебування на свіжому повітрі максимальний час в одязі, що забезпечує комфорт дитини. Проведення ранкового прийому, ранкової гімнастики, фізкультурних занять (2 рази на тиждень), розваг і свят на вулиці, а також проведення інших занять по можливості на свіжому повітрі. Організація денного сну в умовах широкого доступу свіжого повітря. Ходіння босоніж по траві, піску, покращеному ґрунтовому покриттю. Виховання культурно – гігієнічних навичок. Бесіда «Сонце, повітря, вода – основні фактори оздоровлення». Соціально-педагогічний патронат дітей, які виховуються вдома. Проведення роз’яснювальної роботи з батьками та громадкістю щодо необхідності здобуття дітьми дошкільної освіти. ІV.РОБОТА З БАТЬКАМИ Консультації щодо попередження інфекційних та кишкових захворювань. Попередження травматизму серед дітей під час відпустки батьків. Надання першої медичної допомоги під час отримання травм та укусів комах, тварин. Оформлення папок – пересувок на теми: ·«Профілактика гострих кишкових інфекцій»; «Педикульоз. Профілактика». Оформлення стенду «Здоров’ятко» статтями з темами: «Як виховати здорову дитину»; «Раціональне харчування влітку»; «Часник». V.РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ щоденно щоденно щоденно щоденно червень червень-серпень червень-серпень 1 раз на тиждень червень – серпень червень – серпень вихователь вихователь вихователь вихователь вихователіь медична сестра
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Організація постійно діючої виставки-огляду методичних розробок та педпосібників «На допомогу вихователям». Організація тематичної виставки «Бережемо життя та здоров’я дитини». Розробка методичних рекомендацій щодо організації ігрової діяльності дітей з піском та водою влітку. Поповнення кабінету науковою, навчально-методичною та енциклопедичною літературою щодо загартування дітей водою, повітрям та сонцем. Оформити стенд “Здоров’ятко” Доповнення картотеки періодичних видань, методичної та дитячої літератури. VІ.РОБОТА МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ. Проведення антропометричних вимірів і відповідно до них: - Оновлення «Листків здоров'я» у групі; - Маркування меблів; Контроль: - За станом захворюваності дітей; - За якістю та вітамінізацією харчування дітей(постійне включення у меню фруктів,овочів); - За організацією та проведенням різних оздоровчих процедур (аромотерапія,фітотерапія,ходіння босоніж); - За дотриманням температурного та питного режиму; - За дотриманням вимог до одягу і взуття при перебуванні дітей у приміщенні і на свіжому повітрі; - За дотриманням санітарно – гігієнічних норм під час за гартувальних процедур. VІІ.АДМІНІСТРАТИВНО _ ГОСПОДАРЧА РОБОТА. - Забезпечення іграшками та спеціальними атрибутами для сюжетно – рольових, дидактичних,настільно – друкованих, рухливих,іграшками для ігор з вітром,піском,водою. - Поповнення матеріалів,необхідних для образотворчої діяльності - Ревізія спортивного інвентарю; - Косметичний ремонт групи; - Профілактика і ремонт водопровідної та опалювальної системи закладу до нового навчального року. - Поновлення та фарбування обладнання на ігровому майданчику; - Заміна піску; - Систематичне обстеження території ДНЗ з метою ліквідації отруйних рослин і грибів,забезпечення своєчасного покосу бур'янів; - Догляд за городом,квітником; - Облаштування «Автомістечка»,нанесення розмітки для ігор з правил дорожнього руху. постійно червень липень постійно серпень червень серпень протягом оздоровчого періоду

НАРАДИ ПРИ ЗАВІДУВАЧЕВІ

№ п/п Дата проведення Питання для розгляду доповідач Відмітка про виконання
1. 09.06.2014 1. Про організацію харчування дітей влітку. 2. Про стан батьківської плати. 3. Про проведення ремонтних робіт та дотримання правил безпеки. ст. медсестра завідувач завідувач
2. 08.07.2014 1.Про використання всіх видів загартування дітей та наявність обладнання. 2.Попередження дитячого травматизму, надання першої долікарської допомоги. 3. Інше. ст. медсестра ст. медсестра завідувач
3. 09.08.2014 1.Попередження отруєння дітей продуктами харчування, рослинами та грибами. 2.Аналіз харчування та стану батьківської плати. ст. медсестра завідувач

МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

ЗМІСТ РОБОТИ Термін проведення Відповідальний Відмітка про виконання
1. 2. 3. Забезпечити дотримання санітарної норми активної рухової діяльності дітей протягом дня. Забезпечити необхідний тренуючий ефект занять з фізичної культури: 2 – у приміщенні; 3 – на прогулянці. Проводити повний обсяг форм фізичного виховання: ·ранкову гімнастику та гігієнічну гімнастику після сну; ·фізкультурні хвилинки на заняттях, фізкультпаузи, пішохідні переходи; ·заняття з фізкультури, застосування елементів корегуючої гімнастики (килимки здоров’я, масажні килимки, ребристі дошки); ·спортивні свята, розваги, змагання. упродовж року упродовж року упродовж року вихователь вихователь вихователіь

ЗАГАРТУВАННЯ

ЗМІСТ РОБОТИ Термін проведення Відповідальний Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. Створити дітям умови відповідно до гігієнічних вимог. Здійснювати повний комплекс оздоровчо-загартовуючих заходів. Проводити загартування повітрям: ·протягові провітрювання відповідно до графіків провітрювання; ·проведення ранкової гімнастики та фізкультурних занять з відкритими вікнами або фрамугами; ·перебування на свіжому повітрі. Проводити ходіння босоніж по підлозі в групі при проведенні ранкової гімнастики, фізкультурних занять, по масажних килимках, ребристих дошках. Виховання культурно-гігієнічних навичок. упродовж року упродовж року упродовж року щоденно упродовж року вихователь вихователь вихователь вихователь вихователь

Додаток №1

До річного плану Попельнастівського ЗДО «Капітошка»

План медичної роботи щодо зміцнення здоров’я дітей по ЗДО«Капітошка»

на 2021- 2022 навчальний рік.

№ з/п Заходи Термін проведення Відповідальні Відмітка про виконання
1. Організаційна робота 1.1.Здійснювати контроль за організацією фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі, дотриманням санітарних вимог, вимог по охороні життя і здоров’я дітей. 1.2.Здійснювати правильне ведення історії розвитку дитини. 1.3. Брати участь у педрадах та нарадах при директорові, на які виносяться питання фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми. 1.4.Аналіз стану захворюваності дітей з медичним і педагогічним персоналом дошкільного закладу(порівняння індексу здоров’я, показників відвідування по всім віковим групам). Постійно Постійно Постійно 1 раз на місяць директор, Медична сестра Медична сестра Медична сестра Медична сестра
2. Лікувально-профілактична робота 2.1.Здійснювати обстеження фізичного розвитку дітей різновікової групи. 2.2. Проведення поглибленого огляду дітей на коросту та педикульоз. 2.3.Проведення антропометричних вимірювань дітей. 2.4.Організація поглибленого огляду дітей лікарями-спеціалістами. 2.5.Здійснення контролю за виконанням рекомендацій лікарів. 2.6.Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення їх ізоляції до приходу батьків. 2.7.Обстеження дітей та співробітників на ентеробіоз та гельмінтози 2.8.Контроль за забезпеченістю аптечки необхідними ліками та медичним інструментом. листопад-травень постійно згідно графіка згідно граф. на протязі року постійно згідно граф. постійно Сестра медична, Вихователь. Сестра медична Сестра медична сестра медична сестра медична директор сестра медична
3. Організація харчування 3.1.Складання перспективного та щоденного меню. 3.2.Перевірка якості приготовленої їжі та ведення за формою бракеражного журналу. 3.3.Підрахунок калорійності, а також солей і співвідношення інгредієнтів у раціоні. 3.4.Контроль за закладкою продуктів до котла. 3.5.Контроль за зберіганням та строками реалізації продуктів, що швидко псуються. 3.6.Контроль за годуванням дітей та дотриманням методики проведення цього процесу. щоденно щоденно щоденно постійно постійно постійно сестра медична, кухар. сестра медична сестра медична сестра медична сестра медична сестра медична, вихователь Безрукава А.В
4. Оздоровча робота 4.1.Розробка раціонального режиму дня на літній оздоровчий період 4.2.Проведення до початку оздоровчого періоду поглибленого огляду дітей ( з повною антропометрією), накреслення плану оздоровчих заходів. 4.3. Впровадження в роботу з дошкільниками нетрадиційних методів оздоровлення. 4.4.Проведення оздоровчих заходів з часто хворіючими дітьми. травень 2022р. травень- червень 2022р. протягом року постійно вихователь, сестра медична. сестра медична, вихователь. Сестра медична, вихователь. сестра медична
5. Протиепідемічна робота 5.1.Контроль за санітарно- гігієнічним та хлорним режимом , згідно з інструкцією. Постійний контроль за зберіганням та використанням дезинфекційних та миючих засобів. 5.2.Складання плану профілактичних щеплень на рік та суворий контроль за його проведенням. 5.3. Проведення протиепідемічних та загартувальних заходів щодо боротьби з грипом та іншими респіраторними захворюваннями. 5.4.Контроль за прийомом вихованців уранці. 5.5.Суворий контроль за проходженням медогляду персоналом. 5.6. Навчання технічного персоналу методиці проведення хлорного режиму. постійно вересень постійно постійно постійно постійно сестра медична Сестра медична Сестра медична Сестра медичн, сестра медична. сестра медична
6. Санітарно-гігієнічна робота 6.1.Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків. 6.2.Контроль за повітряно-температурним режимом. 6.3.Контроль за виконанням співробітниками правил особистої гігієни. 6.4.Контроль за своєчасною зміною білизни, рушників, серветок. 6.5.Контроль за проведенням генеральних прибирань та розподілом обов’язків серед технічного персоналу. 6.6.Контроль за пранням та методикою миття посуду та іграшок по группах. щоденно щоденно постійно 1 раз на тиждень 1 раз на місяць постійно Cестра медична Cестра медична Cестра медична сестра медична, пом.в-ля. сестра медична, сестра медична
7. Санітарно-просвітницька робота 7.1.Здійснення попереднього патронажу дітей, які невдовзі прийдуть до садка. 7.2.Проведення бесід і лекцій для батьків з питань харчування , загартування, профщеплень дітей. 7.3.Ознайомлення батьків, персоналу з новою санітарно-просвітницькою літературою. 4.Випускати санбюлетні. 1 раз на квартал постійно постійно 1 раз на квартал сестра медична. сестра медична сестра медична сестра медична

Додаток №2

СВЯТА ТА РОЗВАГИ

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1 День Знань 09.2021 музичний керівник
Розвага «Правила знаємо – біду обминаємо»(попередження дитячого травматизму
2 Розвага «Якщо нікого немає вдома» 10.2021 музичний керівник
Свято «Осінній ярмарок»
3 Родинний захід «Чарівниця осінь в гості завітала». 11.2021 музичний керівник
Розвага до дня Дошкілля
4 Свято Святого Миколая 12.2021 музичний керівник
Новорічне та різдвяне свята «Новорічні нотки»
5 «Зиму проводжаємо – весну зустрічаємо» - день здоров’я. 02.2022 музичний керівник
6 Свято 8 Березня «Матусин день» 03.2022 музичний керівник
Розвага «Веснянка» (ознайомлення з народними традиціями)
7 «Команда пожежних вирушає на допомогу» - день здоров’я. 04.2022 музичний керівник
8 Свято День Перемоги Свято до дня Матері Свято «До побачення, садочок наш» травень 2022 р. музичний керівник

Додаток №3

ПЛАН РОБОТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітка про виконання
1 Проводити інструктажі з працівниками дошкільного підрозділу: вхідний; первинний, на робочому місці; повторний, на робочому місці; позаплановий, цільовий при зарахуванні на роботу, 2 рази на рік, в разі необхідності. директор
2 Всім працівникам дошкільного підрозділу суворо дотримуватись вимог техніки безпеки у групі і на ділянках закладу, виконувати вимоги інструкцій з охорони праці, посадові інструкції. постійно директор
3 Створити належні умови щодо цивільного захисту дітей і персоналу дошкільного підрозділу постійно директор
4 Урізноманітнити роботу з дітьми по дотриманню правил дорожнього руху, пожежної безпеки, поведінки в надзвичайних ситуаціях, отримання початкової правової освіти, прищеплення норм здорового способу життя, формування валеологічного світогляду та валеологічного розвитку. постійно директор вихователь
5 Планувати і проводити освітньо-виховну роботу щодо формування у дітей уявлень про можливі небезпеки природного і техногенного характеру і відпрацювання стереотипів поведінки при надзвичайних ситуаціях. постійно вихователь
6 В групі оновити інформаційний матеріал з охорони життя і здоров’я дітей, правового виховання, забезпечити наявність тематичного ігрового матеріалу, який надав би можливість відпрацювати стереотипи поведінки в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій на протязі року вихователь
7 Поповнювати картотеку практичного та теоретичного матеріалу з питань охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей, їх правового виховання. постійно вихователь
8 Залучати працівників ДАІ, протипожежної безпеки до проведення різноманітних заходів щодо охорони життя і здоров’я дітей протягом року директор
9 Перевірка всіх приміщень дошкільного підрозділу, території , з метою виявлення небезпечних предметів, що загрожують життю і здоров’ю дітей щоденно директор

Додаток №4

до річного плану

ЗДО «Капітошка»

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
І. Забезпечення здорового способу життя
1.1 Створення умов для оптимальної адаптації дітей у закладі протягом року педколектив
1.2 Забезпечення позитивного психологічного мікроклімату в групі протягом року педколектив
1.3 Регулювання фізичних навантажень на дітей з урахуванням індивідуальних та вікових особливостей. Заповнення аркушів здоров’я. протягом року І раз на квартал Вихователь Мед.сестра
1.4 Чітке дотримання організації життєдіяльності дітей протягом року вихователь
1.5 Дотримання температурного та санітарно-гігієнічного режимів в приміщеннях протягом року директор
ІІ. Організація рухового режиму
2.1 Ранкова гімнастика щодня вихователь
2.2 Заняття з фізичної культури За розкладом вихователь
2.3 Фізкультура на свіжому повітрі 3 рази на тиждень вихователь
2.4 Пішохідні переходи в дошкільній групі 1 раз на тиждень вихователь
2.5 Прогулянки на свіжому повітрі 3 рази на день вихователь
2.6 Проводити : - спортивні свята - спортивні розваги - дні здоров’я 2-3 рази на рік 1-2 рази на місяць 1 раз на місяць вихователь музкерівник
2.7 Рухливі ігри щодня вихователь
2.8 Гімнастика пробудження щодня вихователь
2.9 Фізкультхвилинки, фізкультпаузи, «хвилинки-здоровинки», пальчикова ,дихальна гімнастика тощо щодня вихователь
2.10 Моніторинг фізичної підготовленості дітей дошкільного віку травень директор мед.сестра
ІІІ. Оздоровча робота
3.1 Вітамінізація: вживання часнику та цибулі; чай з лимоном; овочеві салати; фруктові соки; узвар із сухофруктів; протягом року вихователь мед.сестра
3.2 Загартування: - повітряні ванни; - сонячні ванни; - водні процедури; - ходіння босоніж по доріжці здоров’я з морською сіллю; - обливання ніг прохолодною водою; - полоскання ротової порожнини кип’яченою водою кімнатної температури; - щітковий та крапковий масаж щодня; влітку; щодня; щодня; влітку; щодня, чергуючи по 2 тижні вихователь мед.сестра

Додаток №5

ПЛАН РОБОТИ

НА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД 2022р.

Завдання:

1.Створення умов для ефективного оздоровлення дітей влітку шляхом упровадження сучасних здоров'язбережувальних та здоров'яформувальних освітніх технологій.

2.Продовження поглибленої роботи з розвитку у дошкільників позитивного ставлення до духовних цінностей через ознайомлення з літніми народними та календарними святами.

3.Активізація взаємодії з батьками з питань забезпечення психоемоційного комфорту дитини в умовах дошкільного закладу на початку нового навчального року.

ЗАХОДИ Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. І.МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ Консультація «Профілактика гострих шлункових захворювань та отруєнь дітей дошкільного віку влітку». Консультація «Профілактика гельмінтозів у дітей». Консультація «Вплив загартування водою на здоров’я дітей». Консультація «Організація ігрової діяльності на прогулянках влітку». Обговорення та педагогічні читання новинок педагогічної літератури. червень липень червень серпень 1 вівторок місяця директор, вихователь мед.сестра мед.сестра вихователь директор
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА Перебування на свіжому повітрі максимальний час в одязі, що забезпечує комфорт дитини. Проведення ранкового прийому, ранкової гімнастики, фізкультурних занять (2 рази на тиждень), розваг і свят на вулиці, а також проведення інших занять по можливості на свіжому повітрі. Організація денного сну в умовах широкого доступу свіжого повітря. Ходіння босоніж по траві, піску, покращеному ґрунтовому покриттю. Виховання культурно – гігієнічних навичок. Бесіда «Сонце, повітря, вода – основні фактори оздоровлення». Соціально-педагогічний патронат дітей, які виховуються вдома. Проведення роз’яснювальної роботи з батьками та громадкістю щодо необхідності здобуття дітьми дошкільної освіти. ІV.РОБОТА З БАТЬКАМИ Консультації щодо попередження інфекційних та кишкових захворювань. Попередження травматизму серед дітей під час відпустки батьків. Надання першої медичної допомоги під час отримання травм та укусів комах, тварин. Оформлення папок – пересувок на теми: «Профілактика гострих кишкових інфекцій»; «Педикульоз. Профілактика». Оформлення стенду «Здоров’ятко» статтями з темами: «Як виховати здорову дитину»; «Раціональне харчування влітку»; «Часник». V.РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ щоденно щоденно щоденно щоденно червень червень-серпень червень-серпень 1 раз на тиждень червень – серпень червень – серпень вихователь вихователь вихователь вихователь вихователь медична сестра
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Організація постійно діючої виставки-огляду методичних розробок та педпосібників «На допомогу вихователям». Організація тематичної виставки «Бережемо життя та здоров’я дитини». Розробка методичних рекомендацій щодо організації ігрової діяльності дітей з піском та водою влітку. Поповнення кабінету науковою, навчально-методичною та енциклопедичною літературою щодо загартування дітей водою, повітрям та сонцем. Оформити стенд “Здоров’ятко” Доповнення картотеки періодичних видань, методичної та дитячої літератури. VІ.РОБОТА МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ. Проведення антропометричних вимірів і відповідно до них: - Оновлення «Листків здоров'я» у групі; - Маркування меблів; Контроль: - За станом захворюваності дітей; - За якістю та вітамінізацією харчування дітей(постійне включення у меню фруктів,овочів); - За організацією та проведенням різних оздоровчих процедур (аромотерапія,фітотерапія,ходіння босоніж); - За дотриманням температурного та питного режиму; - За дотриманням вимог до одягу і взуття при перебуванні дітей у приміщенні і на свіжому повітрі; - За дотриманням санітарно – гігієнічних норм під час за гартувальних процедур. VІІ.АДМІНІСТРАТИВНО _ ГОСПОДАРЧА РОБОТА. - Забезпечення іграшками та спеціальними атрибутами для сюжетно – рольових, дидактичних,настільно – друкованих, рухливих,іграшками для ігор з вітром,піском,водою. - Поповнення матеріалів,необхідних для образотворчої діяльності - Ревізія спортивного інвентарю; - Косметичний ремонт групи; - Профілактика і ремонт водопровідної та опалювальної системи закладу до нового навчального року. - Поновлення та фарбування обладнання на ігровому майданчику; - Заміна піску; - Систематичне обстеження території ДНЗ з метою ліквідації отруйних рослин і грибів,забезпечення своєчасного покосу бур'янів; - Догляд за городом,квітником; - Облаштування «Автомістечка»,нанесення розмітки для ігор з правил дорожнього руху. постійно червень липень постійно серпень червень серпень протягом оздоровчого періоду Директор ЗДО Сестра медична директор ЗДО

Додаток № 7

Затверджую:

Директор ЗДО «Капітошка»

__________ А. Олійник

Перспективне планування бесід з БЖД

на 2021-2022 н.р.

в Попельнастівському ЗДО «Капітошка»

Місяць Дата проведення Назва бесіди Примітка
Вересень 1. «Правила поведінки на дитячому майданчику» 2. «Обережно! Небезпеки в природі» 3. «Небезпечні ігри» (небезпечні місця для ігор, компанія та атрибутика) 4. «Дорожні правила вивчаєм, бо про безпеку свою дбаєм» (Правила дорожнього руху) 5. «Що таке коронавірус?» (Covid-19) постійно
Жовтень 1. «Небезпечні та незнайомі предмети» 2. «Корисна та шкідлива їжа» 3. «Правила поводження з ножицями під час різних видів роботи» 4. «Органи чуття – наші надійні помічники» (захист органів чуття та профілактика захворювань) 5. «Правила поведінки в громадських місцях в умовах карантину» (Covid-19) постійно
Листопад 1. «Я сам вдома» 2. «Пігулки та таблетки не іграшка» 3. «Отруйні гриби та ягоди» 4. «Сірничок маленький – біда велика» (пожежна безпека) 5. «Єтикет кашлю та чихання» (Covid-19) постійно
Грудень 1. «Що робити коли я загубився?» 2. «Коли здоровий і життя любе» (ЗСЖ) 3. «Правила поведінки з голкою» 4. «Правила поводження під час святкування новорічних та різдвяних свят» (пожежна безпека) 5. «Правила миття рук» (Covid-19) постійно
Січень 1. «Знай екстрені номери» 2. «Бурульки! Будь обережним» 3. «Небезпечні незнайомці» 4. «Правила поведінки в транспорті» 5. «Наші дії в боротьбі проти коронавіруса» (Covid-19) постійно
Лютий 1. «Перша допомога при саднах, забитті та подряпинах» 2. «Безпека на льоду» 3. «З чистотою я дружу, бо здоров’я бережу» (ЗСЖ) 4. «Обережно! Небезпечний холод» (переохолодження та обмороження) 5. «Що таке мікроб, а що таке вірус?» (Covid-19) постійно
Березень 1. «Сірничок маленький, а біда велика» (Пожежна безпека) 2. «Правила безпеки для велосипедистів» 3. «Правила поводження з домашніми тваринами» 4. «Що таке шкідлива звичка?» 5. «Дітям про коронавірус?» (Covid-19) постійно
Квітень 1. «Перша допомога при кровотечі» 2. «Що таке натовп?» 3. «Небезпечний побут» 4. «Наші дії в екстремальних ситуаціях» 5. «Які бувають віруси?» (Covid-19) постійно
Травень 1. «Золоті правила поведінки в природі» 2. «Гроза» (правила поведінки під час грози) 3. «Обережно! Струм» 4. «Готуємся до літнього відпочинку» 5. «Золоті правила здоров’я» (Covid-19) постійно
Кiлькiсть переглядiв: 188

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.